top of page
Over mezelf
Fern Plant

GVS

Diensten op maat

OVER MEZELF

Ik ben Geertrui Van Samang. In 1996 stapte ik als pas afgestudeerde opvoedster A2, het sociale werkveld in. Gedurende de eerste jaren was ik vooral actief als leefgroep- en activiteitenbegeleider in residentiele settingen en dagcentra binnen de zorg voor mensen met een beperking. In 2008 besliste ik om te starten met de opleiding maatschappelijk werk. Ik koos voor deze opleiding omdat ik binnen het sociaal werkveld me nog meer wilde inzetten voor kwetsbare personen met uiteenlopende problematieken. Op die manier kon ik ook mijn werkervaringen verruimen en kwam ik professioneel vlak in aanraking met verschillende doelgroepen. In 2013 behaalde ik mijn diploma Maatschappelijk werk en was ik werkzaam in de ouderenzorg. In 2014 maakte ik professioneel terug de overstap naar de mensen met een beperking maar in de mobiel ambulante sector, waar ik nog steeds actief in ben. Zowel binnen de opleiding maatschappelijk werk als in mijn huidige werkcontext kwam ik ook in aanraking met het meer juridische aspect van sociaal werk wat me ook wel interesseert.

 

Ik startte in 2016 als familiaal bewindvoerder en in 2018 groeide het idee om dit ook op te nemen voor andere kwetsbare personen buiten de familiale kring. Bewindvoering is een gerechtelijke beschermingsmaatregel die meestal wordt toegewezen aan een familiale bewindvoerder of een professionele bewindvoerder (advocatuur). Ik kwam in contact met Similes, een organisatie die familieleden ondersteunt van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Binnen hun werking hebben ze het project ‘vrijwillige Bewindvoeringen’, opgeleide bewindvoerders die dit mandaat willen opnemen en inzetten op de sociale en maatschappelijke noden van de onder bewind geplaatste personen. In samenwerking met hen heb ik ondertussen al verschillende bewindvoeringsdossiers kunnen opstaren binnen verschillend gerechtelijke kantons en wordt ik door de betrokken vrederechters ook aanzien als ‘professionele’ bewindvoerder.

Naast het juridische aspect en het financieel beheer binnen de bewindvoeringen zet ik in op persoonlijk contact, bereikbaarheid, overleg, begeleiden en ondersteunen van de personen en hun netwerk. Voor de beschermde persoon is bewindvoering iets heel ingrijpends, maar door er naar te streven om samen op pad te gaan en in te zetten op vertrouwen merk ik dat deze maatregel ook als een hulp kan ervaren worden wat uiteindelijk de bedoeling is.

IMG-202303011-WA0001_edited_edited_edite
Expertisegebieden

EXPERTISEGEBIEDEN

  • Bewindvoering over de goederen en de persoon (via Similes) Kanton Mechelen, Lier, Leuven, Zaventem - Overijse, Meise.
  • Ondersteunen van familiaal bewindvoerders (via Similes) regio Mechelen, Lier, Vlaams-Brabant.
  • Wegwijs in het centraal register.
  • Juridische ondersteuning bij bijzondere handelingen
  • Praktisch advies
Contact

CONTACT

Document uploaden

Bedankt voor je bericht!

bottom of page